Decathlon - Our new partner - 10/12/2017

DECATHLON VERSTERKT HET IMAGO VAN DE VICTOR LEAGUE

Met Victor International als naamsponsor heeft de Belgische nationale badmintoncompetitie gedurende de voorbije 10 seizoenen een mooi parcours afgelegd.

Een aantal organisatorische aspecten die in het begin niet zo evident waren, zijn nu zekerheden: volwaardige zalen, een kwaliteitsvolle shuttle, voldoende ervaren umpires, heel wat belangstelling in de diverse zalen waar één van de ploegen haar thuisbasis heeft.

Nu het sportieve aspect loopt zoals het gepland werd, is de financiële inbreng in het voordeel van de spelers en de teams een belangrijk gegeven en daar mag het niet bij blijven indien we als Victor League willen blijven groeien.

Daarom is de instap van de gekende sportfirma Decathlon als nieuwe partner een goede zaak. Met het huismerk Artengo en de technische input van Yuhan Tan heeft Decathlon de middelen in huis om op korte termijn bekender te worden in het Belgisch badmintonmilieu.

Wim Schepens, nationaal sportsleader racketsporten Decathlon en "ambassadeur nummer één" van Artengo by Decathlon is duidelijk: “ Wij willen sporten toegankelijk maken voor iedereen. Iedereen, dus niet alleen beginners, maar evenzeer gevorderde spelers. Wij willen elke badmintonspeler vertrouwd maken met onze Artengo-producten (rackets, schoenen, shuttles, kledij en accessoires) én onze diensten (bespanning en grip). Dat is de reden waarom we een technisch partnerschap zijn aangegaan met Yuhan Tan, en dat is ook de reden waarom we nu voor een samenwerking met de Belgische Badminton Federatie gaan.

En waar kan Decathlon dan beter terecht dan bij de federatie zodat Decathlon alle badmintonspelers kan bereiken.”

Een mooie symbiose tussen 2 grote firma’s kan alleen maar een voordeel zijn voor de Victor League en haar deelnemende spelers en clubs.

De Belgische Badminton Federatie dankt Decathlon en Victor International voor het vertrouwen en als duurzame partner voor de verdere ontwikkeling van de Victor League!DECATHLON RENFORCE L'IMAGE DE LA VICTOR LEAGUE

Avec Victor International comme nom de sponsor, la compétition nationale Belge a parcouru durant les 10 dernières saisons un beau parcours.

Un certain nombre d'aspect organisationnels, qui n'étaient pas si évident au début, sont maintenant des certitudes: des salles à la hauteur, un volant de haute qualité, des arbitres expérimentés en suffisance, beaucoup d'intérêt dans les différentes salles où une des équipes reçoit dans sa salle.

Maintenant que l'aspect sportif roule comme planifié, les ressources financières, dans l'avantage des joueurs et des équipes, deviennent une donnée importante et nous ne pouvons pas en rester là si nous voulons grandir comme Victor League.

Voici la raison pour laquelle l'entrée de la firme de sport très connue de Decathlon, comme nouveau partenaire, est une très bonne affaire. Avec la marque du distributeur, Artengo, et l'apport technique de Yuhan Tan, Decathlon a les moyens nécessaires pour devenir, à court terme, plus connu dans le milieu Belge du badminton.

Wim Schepens, leader sportif national des sports de raquettes Decathlon et "ambassadeur numéro un" d'Artengo chez Decathlon est clair: “ Nous voulons rendre le sport accessible à tous. Tous, donc pas uniquement les débutants, mais aussi les joueurs expérimentés. Nous voulons familiariser chaque joueur de badminton avec nos produits Artengo (raquettes, chaussures, volants, vêtements et accessoires) et nos services (cordage et grip). Voici la raison pour laquelle nous avons conclu un partenariat technique avec Yuhan Tan, et c'est également la raison pour laquelle nous débutons une coopération avec la Fédération Belge de Badminton.

Le meilleur endroit pour Decathlon pour toucher tous les joueurs de badminton est bien la fédération."

Une belle symbiose entre 2 grosses firmes ne saurait être qu'un avantage pour la Victor League et ses joueurs et clubs participant.

La Fédération Belge de Badminton remercie Decathlon et Victor International pour la confiance et comme partenaire durable pour la poursuite du développement de la Victor League!