Classements - Ranking - Klassementen - Some amendments - 31/08/2017

KLASSEMENTEN & RANKING: ENKELE WIJZIGINGEN


Vanaf 1 september 2017, worden de rankingpunten voor de tornooien "STANDARD" verhoogd:

  • Van 16 tot 33% voor de halve finalisten
  • Van 42 tot 62% voor de finalisten
  • Van 75 tot 100% voor de winnaars

Uitsluitend het Belgisch Kampioenschap Elites et het Liga Kampioenschap (volwassenen) van Badminton Vlaanderen en de LFBB zullen, gedurende het seizoen 2017/2018, als "TOP" tornooien beschouwd worden. De rankingpunten van een "TOP" tornooi worden verdubbeld vergeleken met een "STANDARD" tornooi.


Er zal geen rekening gehouden worden met de disciplines met minder dan 5 deelnemers of paren voor het berekenen van de rankingpunten.


Vanaf 1 november 2017 zullen er zes klassementswijzigingen per jaar zijn. Dit telkens de eerste maandag van januari, maart, mei, juli, september en november of de daaropvolgende dag indien het een feestdag is.
Alle regels aangaande stijgen, dalen en bescherming van het klassement blijven ongewijzigd.


De rankingpunten voor de liga interclub competitie worden licht aangepast bij de LFBB en voor de Franse Top 12 competitie. In de competitie van Badminton Vlaanderen is er geen wijziging.


In de loop van het jaar 2018 zullen er nog verdere grondige wijzigingen worden doorgevoerd aan de huidige reglementering van de klassementen/ranking.
*****
CLASSEMENTS & RANKINGS : QUELQUES MODIFICATIONS


A partir du 1er septembre 2017, les points de ranking des tournois « STANDARD » seront augmentés :

  • De 16 à 33% pour les demi-finalistes
  • De 42 à 62% pour les finalistes
  • De 75 à 100% pour les vainqueurs

Pour la saison 2017/2018, seuls les Championnats de Belgique Elites et les Championnats de Ligue (adultes) de la LFBB et de Badminton Vlaanderen seront considérés comme tournois « TOP ». Les points de ranking d’un tournoi « TOP » sont doublés par rapport à un tournoi « STANDARD ».


Les disciplines en tournoi comptant moins de 5 participants ou paires ne seront pas prises en considération pour le calcul des points de ranking.


A partir du 1er novembre 2017, les changements de classement se feront 6 fois par an, à savoir le 1er lundi des mois de novembre, janvier, mars, mai, juillet et septembre ou le lendemain si c’est un jour férié.
Toutes les règles de montée, de descente et de protection de classement restent inchangées.


Les points de ranking pour les compétitions interclubs de ligue ont été légèrement revus du côté LFBB ainsi que pour le Top 12 français. Aucune modification du côté de la compétition de Badminton Vlaanderen.

D’autres changements importants en matière de classement/ranking verront le jour dans le courant de l’année 2018.